ولایت بادغیس افغانستان، از گذشته تا امروز

علاوتاً به اثر قطع جنگلات در افغانستان وضیعت محیط زیست خراب شده میرود سبب آلودهگی زیاد تر هوا و محیط زیست میشود . تخریب جنگلات و خالی کردن جای آن برای زراعت شکل عادی را به خود گرفته است .استفاده بیش حد جنگلات وچرای مفرط توسط حیوانات به طور خاص کوچی ها با عث تخریب بیشترمحیط زیست گردیده است . جاده خیلی دیدنی است و در انتها هم شما را به روستای بلیران میرساند. بلیران صنایع دستی و غذاهای محلی هم دارد. در جاده میشود جنگلهای بلیران را دید و در کنار رود گرمارود استراحت کرد. میتوانید با دیدن تصاویر و تعرفه اجاره خانه روستایی در پینورست، محل اقامت و خانه روستایی مورد نظرتان را انتخاب کنید.

دیدن و تماشای همین حیات وحش کمیاب هم لذتی دارد که در کمتر جایی به آن دست خواهید یافت، اما آمازون هنوز هم مناطق و جانواران ناشناختهی زیادی دارد و سفر به آن کمی خطرناک است. تفاوت عمده ی میان شیوه ی زندگی کنونی ما و گذشتگان مان در فاصله ی ما از محیط طبیعی ست که عامل آن افزایش شهرنشینی بوده است. در جواهرده میشود گهواره سنگی را دید و از چمشههای طبیعی آن دیدن کرد.

میشود به روستای یوش هم رفت و یک صبحانه محلی با کره و عسل و پنیر طبیعی نوش جان کرد. نیمی از جمعیت قبایل جنگل آمازون طی سالیان متمادی بر اثر بیماری، گرسنگی و جنگ جان خود را از دست دادهاند. اینجا استان سمنان را به گلستان وصل میکند. یک نکته جالب اینکه مردم فقط 4 ماه اینجا زندگی میکنند. من اصولا ازعدم توجهی که آقایان وزیران نسبت باوضاع عمومی اصفهان نشان میدهند بسیار متاسف وگله مندم اصفهان یکی از افتخارات تاریخی ایران است آثارتاریخی وصنایع ظریفه آن چشم جهانیان را خیره کرده مردم رنجبرووطن پرست درنهضتهای ملی پیشقدم وفداکاری کردهاند امروزکارخانههای این شهر مرکز ومنبع اعاشه وارتزاق هزاران کارگرشریف وزحمتکش است درشرف تعطیل است بارهاگفتهام اگرعلاقه مند به حفظ کارگران کشور هستید درحفظ این کارخانهها که باخون جگر تهیه شده بکوشید درترویج صنایع وطنی با نظارت کامل درتولید ومصرف وجلوگیری ازورود کالای مشابه خارجی قدمهای موثری بردارید برای تقویت بنیه مالی آنهالااقل مطالباتشان را بدهید ولی تمام این مطالب ونکات لازم وموثردرزیر انبوه پروندههای وزارت خانهها راکد میشود آمدیدتقسیمات جدیدی برای کشوردرنظرگرفتهاید بدون جهت استان مهم وتاریخی اصفهان را تبدیل به فرمانداری کل کردهاید پیشکاری دارایی آنجارا به دارایی شهرستان مبدل ساختهاید درصورتیکه این استان ازلحاظ اهمیت باسایراستانها قابل مقایسه نیست بعلاوه وجود استانداردریک استان سیاسی وکارگری اثرات مهمی دررفع معضلات وپیش آمدهادارد عایدات دارایی آنجاازکدام استان کمتراست چرا نارضایتی مردم را باتغییرعناوین استانداری وپیشکاری تشدیدمیکنید الان مردم اصفهان این عمل را خفت واهانت تلقی کرده اندمن این نکته را چندی قبل بجناب آقای نخست وزیرعرض کردم وکتباهم باین عمل اعتراض نمودم حالاهم ازجناب آقای وزیرکشورانتظاردارم اگرچنین تصمیمی اتخاذفرمودهاند منصرف شوند – ضمناقطعنامه ازکلیه مدیران جرایئد اصفهان رسیده ونسبت به انتخاب اعضای هیئت منصفه اصفهان اعتراضاتی دارند که چون ایرادشان نسبت به بعضی ازآنهاوارداست عینا جهت امرباقدام تقدیم مقام ریاست میکنم.

در مسیر میتوانید آبشارهای دیدنی مثل آبشار لونک را هم ببینید. طیکردن این مسیر در حدود ۴۴ دقیقه طول میکشد. تصور میشود که جنگلها برای اولین بار در حدود 400 میلیون سال پیش ظاهر شده اند. جنگل های بارانی تنها 6 درصد از سطح زمین را پوشش می دهند ، اما این جنگل های بارانی حدود نیمی از گونه های جانوری شناخته شده جهان را در خود جای داده اند و حدود 40 درصد اکسیژن کره زمین را تأمین می کنند. شما تا به حال کدام یک از این جادهها را دیدهاید؟

ولی چون عمر من و تو گذشته کاری کنید که نام نیکی از شما در جهان بماند، و در تاریخ بنویسند بنیاد گزار مجلس و عدالتخانه عینالدوله بوده، و از تو این یادگار در ایران بماند». جنگل ابر دو آبشار معروف به نام آبشارهای شرشر و آلوچال دارد. لقبی که به گردانندگان این صومعه در زبان سانسکریت داده بودند، «پراموکها» به معنی «سرور» بود و نام خانوادهٔ برجستهٔ ایرانی برمکیان از همین لقب گرفته شده است. دوم ، هوس باعث رنج است . شروع پیوستگی در تنه درخت آغاز دیرزیستی یا پایان عمر فعال آن است . اما سوالی پیش می آید که آیا این تغییرات سبک زندگی، تاثیر عمده ای بر سلامت روانی ما دارد یا خیر؟

طبیعت درمانی بر پایه ی این اعتقاد استوار است که بدن انسان، قدرت بالقوه خود درمانی دارد. ما با کاشتن درخت های بیشتر این جنگل را گسترش داده و تمام موجوداتی که به دلیل نابودی زیستگاه شان از این جنگل رفته اند، بر می گردانیم. حتما نظر و تجربه خودتان از دیدن این جادهها را برای ما بنویسید. اگر امکان پیادهروی را ندارید با پرداخت ۵۰ هزار تومان و کرایه اتومبیل میتوانید خودتان را به پای قلعه برسانید. اتفاقا جناب آقای وزیرکشور هم تشریف آوردند آقای وزیرکشور موضوع امنیت را عرض میکردم من چندی قبل که عدهای ماجراجووآشوبگر روزروشن باحضورمامورین انتظامی ۳۳ نقطه شهر اصفهان را غارت کردند درپشت این تریبون به آقای وزیرکشور گفتم اگردرمجازات مرتکبین تسامح وپرونده بازی شود نظایر این شرارتها درشهر کارگری واستان کشاورزی اصفهان فراوان اتفاق خواهدافتاد وخطرآن ازلحاظ محیط بسیار مهم وقابل دقت خواهد بود متاسفانه با منتظر خدمت کردن یک افسر جوان ویک پاسبان تعقیب جدی قضیه مسکوت ماندونتیجه آن شد که دوهفته قبل هفتادنفرماجراجوازاصهفان برای غارت مردم به نجف آبادهجوم بیاورند که خودمردم آنهارا دستگیر میسازندیکهفته قبل درقریه اسکندری عدهای مضروب وغارت شده اندوسه روزقبل درقریه افوس فریدن جماعتی به مجلس روضه خوانی حمله وروعدهای مقتول ومجروح میگردند عده متعدی هم که ازارفاقهای بیمورد دولتهای نالایق گذشته جری شده اندبه کشاورزان زحمت کش ووطن پرست شهرستان فریدن انواع تعدی وشکنجه راوارد میسازند من ازدولت تقاضادارم چون طبق اطلاع موثق بیگانگان درمنطقه فریدن بین کشاورزان دست به تحریکاتی زدهاند دستورفرمایندفرمانده کل ژاندارمری وفرمانده لشکراصفهان هم که هردونفرافسرانی شایسته ولایق هستند حفظ انتظامات قریه افوس را قبل ازوقوع وقایع دیگری بعهده بگیرند وپادگان خودرا درمنطقه شهرستان فریدن تقویت نمایند.

تجارب بی شماری مبین این موضوع می باشند که طبیعت، حواس انسان را بطور قوی درگیر خود می کند. ماشین را کنار جاده پارک کنید و به دل جنگل بروید. باغ درمانی، دریا درمانی، جنگل درمانی، آب درمانی به عنوان شاخه هایی از طبیعت درمانی محسوب می شوند. در کتاب قرآن نیز اشاره به روان درمانی با طبیعت شده است: ” براى شما آبى از آسمان فرود آورد پس به وسیله آن باغ هاى بهجت انگیز رویانیدیم”. خیلی از افراد برای تماشای ارتفاعات آن و بهویژه پدیده اقیانوس ابرهای اوپرت و برخی نیز برای لذت بردن از طبیعت سرسبز و ییلاقی اوپرت به این منطقه سفر میکنند.

به روستای لاویج که نزدیک میشوید، روبهرویتان ییلاقی میبینید که انگار در دامنه کوه نقاشی شده. میتوانید برای اجاره اقامتگاه در شهر نزدیک به جاده مورد نظرتان به سایت پینورست سر بزنید. در واقع این آزمون ها پلی به سوی آینده ای بهتر هستند. طبیعت، بخشی از سرشت هر فرد محسوب می شود و انسان ها بخشی از طبیعت هستند. مطالعات نشان دهنده ی این هستند که طبیعت درمانی، به معنای تعامل انسان با تمام جنبه های طبیعت و همچنین بخش انسانی خودش، و پیوند با تمام زیست کره است.

جنگل ارسباران جز مناطق حفاظتی محیط زیست محسوب میشود. جاده تا انتها جنگل و درخت است. اینجا قبلا آنشکده زرتشتیها بوده و خیلی قدیمی است. اینجا از جاده های زیبای ایران است. از نور به سمت چمستان حرکت کنید، نرسیده به چمستان، جاده لاویج یکی از جاده های زیبای ایران را پیدا میکنید. برای همین هم آن را در لیست جاده های زیبای ایران گذاشتهایم. از جاده های زیبای ایران و یک جاده رویایی که شما را به روستای لاویج میرساند. جواهرده در 27 کیلومتری رامسر است و مسیرش از جاده های زیبای ایران است.

شِل محله، به خاطر مرکباتش خیلی معروف است و میگویند بهترین پرتقالهای جهان اینا کشت میشود. یوش همان جایی است که نیما یوشیج شاعر معروف در آن به دنیا آمده. این کلیسا در جنوب شرقی آینالو واقع شده است و باید با پای پیاده بهسراغ آن بروید. باید با موقعیت روستای ابر آشنا شویم. جاده عباس آباد 25 کیلومتر طول دارد و برای دیدنش باید به کلاردشت بروید. بررسی های گسترده حاکی از آن است که ارتباط معنا دار و چشمگیری بین دسترسی به طبیعت و سطوح پایین افسردگی، اضطراب و استرس و همچنین آرامش و رفاه وجود دارد. افزایش شهرنشینی با افزایش بیماری های روانی، به ویژه اضطراب و افسردگی همراه است.

او یکی از بزرگ ترین نویسنده های ژاپنی است که رمان های بین المللی بسیار زیادی نوشته است و طرفداران زیادی در سراسر جهان دارد. یکی دیگر از مکانهای دیدنی این دشت با وجود آبشارها، چشمهسارها و درختان سبز پدید میآید. هزینههای نهضت با کمکهای مالی برخی تاجران و زمینداران کوچک منطقه و دریافت عشریه تأمین میشد (از ۱۳۳۶ به گرفتن عشریه اقدام کردند). قادِس: بخش جنوبی ولایت بادغیس را ولسوالی قادس تشکیل داده است که از طرف شرق به ولسوالی جوند از غرب به شهر قلعه نو از غرب به ولسوالیهای مقر و مرغاب و از طرف جنوب به بند سبزک وصل بوده که امتداد این ولسوالی را به ولایت هرات وصل میکند.

در منطقه آینالو سازهای را خواهید دید که بازمانده یک کلیسای خوشساخت است و به جنگل های ارسباران ارزش تاریخی افزوده است. جهت استفاده گردشگران بهره مند است. همچنین برخی آژانسها تورهای دوچرخه سواری دارند.اگر علاقهمند به استفاده از این تورها هستید حتما یادتان باشد كه وسایلی چون دوچرخه كوهستان مناسب، كلاه ایمنی، دستكش دوچرخهسواری، عینك آفتابی، بارانی، كیسه خواب، وسایل شبمانی، كولهپشتی و سایر ملزومات شخصی داشته باشید. بي ترديد اين نقطه بعد از ۴۰ تا ۵۰ سال به برهوت کامل تبديل مي شود. تمامی این جادهها از روستاهای زیبا و سرسبز میگذرند. عباس آباد جاده ای است که معمولا مه آن را فرا میگیرد و در همه فصلها زیبا است.

اقامت در یک خانه روستایی و دیدن این جادههای زیبا میتواند تبدیل به یک تجربه و خاطره خوب شود. احتمالا با خواندن این مطلب و آشنایی با این جادهها وسوسه شدهاید که دیدن آنها را در برنامه خود بگذارید. مارکوس در مورد این قبیله میگوید: «در ابتدا ما از این قبیله ترسیدیم و فرار کردیم زیرا فکر میکردیم آنها ما را خواهند کشت اما افراد این قبیله تنها قصد کمک داشتند. جاده توسکستان پیچ و خم زیاد دارد و پر از زیباییهای کمنظیر است. در زمستان همه جا سفید است و در پاییز درختهای قرمز و زرد، جاده را میپوشانند.

صدای پرندهها و حشرات هم تمام جنگل را فرا میگیرد. آنجا میشود استراحت کرد و از تمام روزمرگیها دور شد. آنجا تا چشم کار میکند مغازه عسلفروشی هست. همهٔ علما و سران کوشندگان و کسان دیگری از وزیران و درباریان در آنجا گرد آمدند. ولی زمستان و سفیدی برف در جاده، جور دیگری زیباست. در یک دقیقه سفرهنشینان هرکدام به سوئی گریختند، و راه عبور پیدا نمیکردند، به طناب خیمهها برخورده میافتادند، نوکرهای خود را به معاونت و ارائهٔ طریق امر میفرمودند. اگر بدن در محیطی سالم قرار بگیرد و دچار عدم تعادل در انرژی های درونی شود، خود را درمان خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید