.::سایت اطلاع رسانی مبلغ::. – ایرانگردی

قله آلماقلاغ ۲۹۹۷ متر، قله کرکس (کرکسین) ۲۹۵۹ متر، قله قزلارسلان ۳۲۵۰ متر، قله دائمبرف ۳۴۵۰ متر، قله کلاغلان ۳۴۸۰ متر، قله الوند ۳۵۸۴ متر (مرتفعترین قله کوهستان الوند)، قله تاریکدره ۳۳۱۴ متر، قله کمرلرزان ۳۳۳۸ متر، چهارقله (۳۱۸۴، ۳۱۷۲، ۳۱۶۶ و ۳۱۷۰ متر)، قله یخچالصاحب (گاوبره) ۳۴۸۶ متر، قله شاهنشین ۳۴۹۶ متر، قله سرخبلاغ ۳۱۲۴ متر و قله کلاهقاضی ۳۱۲۵ متر. ارتفاع قله تاریکدره 3314 متر است. در جنوب این قلل، قله کمرلرزان واقع است که مشرف به پیست اسکی تاریکدره است و در دامنه شمالی آن چشمه ملک و چشمه قاضی در جریان هستند.

یال شمالی گردنه به کلاغ لان و یال جنوبی آن به قله تاریک دره و چشمه فرشه میرسد. در دامنههای شمالی الوند درههای پرآبی مانند: دره برفین، دره گنجنامه، دره عباسآباد، دوزخ دره، دره گوساله، دره کیوارستان، دره سیمین دره، دره مرادبیگ، دره دیوین، دره قز، دره حیدریه و غیره وجود دارد و درههای مصفایی نیز در دامنه جنوبی الوند واقع است، از جمله دره سرکان، دره آرتیمانی، دره فاران، دره گزندر، دره شهرستانه و غیره.

چشمه حوضنبی: از مشهورترین چشمههای الوند حوض نبی است که از زیر صخرهای بزرگ در زیر قله الوند سرچشمه گرفته، در جهت شمالی به سمت تخت نادر سرازیر میگردد و دارای آبی بسیار خنک و گواراست. در کوهستان الوند، علاوه بر قلل مرتفع و شیبدار، دشتکهای کوچکی وجود دارند، که سطح آنها از چمنزار پوشیده شده و چشمههای زیادی در آنها جاری است و با توجه به اینکه از سطوح نسبتاً مسطحی برخوردارند، محل مناسبی جهت اتراق و استراحت کوهنوردان میباشند. چهارقله نزدیک به هم و تقریبا هم ارتفاع، در جنوب شرقی قله الوند و بر فراز دره دیوین قرار دارند.

قله کلاغ لان قلهای کله قندی بر فراز کوهی صخرهای و مشرف به دوزخ دره است. کآب را روز و شب ازباد زره بر بدن است . چشمه کلاغلان: چشمهای دائمی است که در چمن زار کلاغلان جاری است و آب مصرفی روستای درهمرادبیگ را تأمین میکند. چشمه تخت نادر: در ابتدای تخت نادر واقع است و چشمهای نسبتاً پرآب است. دره مرادبیگ شیبی 40 درجه دارد و در همین دره چشمهای از دل کوه میجوشد که قسمتی از آب آشامیدنی اهالی روستای دره مرادبیگ را تأمین میکند.

کوهرنگ یکی از بهترین مقصد های گردشگری به شمار می رود که جاذبه های زیادی را هم اطراف خود دارد. تماشای این شکوه و قدمزدن در آن، آرامشی وصفناپذیر به گردشگران و کوهنوردان میدهد که در کمتر نقطهای میتوان آن را یافت. از گیاهان معروف آن میتوان به لاله ساقه کوتاه یا گل حسینی اشاره کرد. کوتاهترین راه دسترسی به چهارقله از طریق دره گوساله است و از دره دیوین و دره مرادبیگ هم میتوان به این چهارقله صعود کرد. بهرهبرداری از این نیروگاه در سال ۱۳۸۵ انجام گردید. من کارم را جلوتر از زمانبندی کتابچه طرح انجام دادم، اما به تعهداتی که داده شد عمل نشد.

آلماقلاغ در فصل بهار بسیار زیباست و به علت بعد مسافت از همدان کمتر مورد توجه است، اما به علت صخرهای بودن میتواند مورد استفاده سنگنوردان قرار گیرد. بناب یکی از شهرهای باستانی در استان آذربایجان شرقی است که با قدمتی 6هزار ساله و با داشتن حدود 150 اثر تاریخی، در مرکز توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. این جاذبهها نقش بسزایی در وجه تمایز این منطقه نسبت به سایر شهرهای شمال شرقی کشور و جذب گردشگر و سرمایهگذار دارد. شهرهای بزرگ قهستان به گواه مورخانی چون مارکوپولو تون و قائن بودند.

امام فخر رازى در تفسير خود مطلبى دارد و خلاصه اش اين است كه مى گويد: آيه شريفه دلالت مى كند بر اينكه نفوس ناطقه انسانى اصلا در ماهيت هايشان با هم مختلفند، چون در آيه قبلى مى فرمود قرآن نسبت به بعضى از نفوس فائده، شفا و رحمت را مى بخشد، و در بعضى ديگر خسارت و خوارى را، آنگاه دنباله اش فرموده (قل كلّ يعمل على شاكلته ) و معنايش اين است كه لائق به اين نفوس ظاهره و پاكيزه اين است كه از قرآن آثار ذكاء و كمال بگيرد و در نفوسى كه شاكله ظلم و كدورت دارد، لايق براى آن همين است كه از قرآن آثار خزى و ضلالت بگيرد، همچنانكه آفتاب نمك را كه سفت است سفت تر مى كند، و روغن را كه نرم است نرمتر مى سازد جامه رنگرز متقلب را سفيدتر و سيه روئى او را بيشتر مى كند.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اراک اين در حالي است كه استان مركزي را بايد سرزمين چشمه ها و سرابها بدانيم زيرا با وجود كم باراني و خشكي هوا در اكثر فصول سال، تعداد قابل توجهي چشمه و سراب با آبدهي بالا و كيفيت مناسب در مناطق مختلف اين استان وجود دارد كه منشاء ايجاد آباديها، شهرها و مناطق تفريحي و گردشگري شده اند. امروزه یک ایستگاه، سرچشمهٔ آب معدنیای را بهصورت ”شهر پزشکی“ در نظر گرفته و بیماران را با نظارت دائم پزشک معالجه میکنند. مسیر صعود به قله دائم برف هم از طریق روستای برفین و امامزادهکوه است که راحتتر و سادهتر به نظر میرسد و هم از طریق مسیر قله کلاغ لان که کمی دشوارتر به نظر میرسد و اغلب کوهنوردان حرفهای از این مسیر به قله دائم برف صعود میکنند.

بهترین مسیر صعود به قله قزل ارسلان روستای وهنان است که پس از 3 ساعت کوهپیمایی به قله قزل ارسلان میرسد. راه دیگر از طریق روستای برفین است که از پایین دست قله قزل ارسلان میگذرد. ارتفاع قله قزل ارسلان 3250 متر میباشد. اندکی بالاتر و در میانههای دشت میشان نیز پناهگاه شماره دو میشان قرار دارد که آن نیز از امکانات مناسبی برخوردار میباشد. کوهنوردان از مسیر تویسرکان و همچنین روستای شهرستانه که در جنوب قرار دارد نیز میتوانند به این قله صعود کنند.

2. از دره کیوارستان به سمت چپ رفته و از جنوب قله الوند به قله کلاغ لان میرسد که تقریبا طول هر دو مسیر یکسان است. این نقش برجسته صخرهای شامل دو رب النوع یکی به صورت مرد و دیگری به صورت زن است که در میان پرستش کنندگان خود نشستهاند. آب درباغ ها به سه صورت راکد، روان و فورانی نمایش داده می شدهاست که هر یک مفهومی خاص را تداعی می کرده است؛ درهرکدام از این سه نحوه نمایش، ابزارها و تاسیسات ویژه ای را( برای ارایه مقصود طراح به کار می بردند.

در دوران اسلامی، باغهای انبوه کاخ ها را احاطه میکردند و از لحاظ معماری به عنوان بخشی از آن محسوب میشد، به صورتی که باغ تمامی جوانب اصلی بنا را به صورت قرینه فرا میگرفت. اگر شما هم به بازدید از مناطق گردشگری اصفهان پرداختید، کاخ عالی قاپو را فراموش نکنید! علت نامگذاری آن هم به همین علت است. علت نامگذاری تاریک دره طلوع دیرهنگام و غروب زودهنگام خورشید در این دره بوده که بدلیل جهت شمالی به جنوبی دره است و همین امر باعث شده تا برفهای موجود در این دره در سایه بیشتری قرار داشته باشند. این قله از دامنههای شمالی و جنوبی دارای شیب تندی است.

این ناحیه درهای تقریباً شمالی- جنوبی است که نهر آبی در ته آن به طرف شمال جاری است. هفت چشمه: این چشمه در دامنه جنوبی چهار قله و در جاده منتهی به تویسرکان جاری است. این روستا جزو روستاهای هدف گردشگری کشور است. خشکه رود در شرق روستا جريان دارد. چشمه ملک: سرچشمه رودخانهای است که در دره دیوین جریان دارد. مسیر صعود به قله یخچال از طریق دره مرادبیگ به چشمه سنگ سفید و در ادامه به هزارپیچ و سپس به قله یخچال ختم میشود. چشمه آب مروارید: چشمهایست پرآب و بسیار گوارا که آب این چشمه و چشمه افعی از مسیر رودخانه و فرجین میگذرد.

اولین برف پائیزی و یا زمستانی این کوه را سفیدپوش میکند و حتی در تابستان نیز دارای هوای بسیار سردی است. مرد نمیخواست حرفها را بشنود. اين كاروانسرا محوطه بزرگ تر و گستردهتری را در بر گرفته و از دو بخش ، شامل حياط و قسمت مسقف كه دارای حجرات متعددی است، تشكيل شده است. در حوالی چشمه مروارید، نوعی درخت بید به نام «مروار» روئیده است و شاید به همین دلیل یا به خاطر زلال بودن آب این چشمه، نام مروارید بر آن نهادهاند. این کوه پناهگاه حیواناتی از قبیل قوچ و میش به شمار میرود. این کوه به خاطر دارا بودن معادن سنگ آهن با درجه خلوص بالا، اهمیت زیادی دارد.

هيق نام روستايي است از توابع خانمرود هريس كه در 3 كيلومتري قريه خانقاه قرار دارد . 1. ابتدا به میدان میشان و بعد به تخته نادر و سپس به یک دوراهی میرسیم که یکی از آنها به قله الوند و دیگری به کلاغ لان ختم میشود. در نزدیکی قله کرکس همدان، قله دیگری به نام قراولخانه قرار دارد. نام جذاب دیگری که به چشمه های باداب سورت نسبت میدهند، رقص اروستی باد و آب است. در طول تاریخ بشر، آب به عنوان یک عنصر مقدس همواره مورد احترام و ستایش قرار گرفته مردم با عزت و تکریم به چشمه ها و آبهای شفابخش نزدیک می شدند و در مراسم مذهبی اهمیتی خاص برای آنها قائل بودند.

به نظر می رسد از جوی های آب برای دستیابی به هندسه مورد نظر در باغ و دستیابی به نظام تقسیم دو تایی استفاده شده است و همچنین حضور آب در باغ را مقدس داشته با این حال این کم عرضی جوی ها ریشه در مبانی نظری قداست گرایانه آب دارد. چشمه پر آب و خنکی نیز به نام چهل چشمه در این مسیر قرار دارد. این چشمه در مسیر جاده کلیبر به آبش احمد و در شرق جاده از شکاف سنگهای آتشفشانی ائوسن از زمین خارج می شود. بهترین مسیر صعود به قله آلماقلاغ از طریق روستای باباعلی است و دسترسی به آن از طریق روستاهای تاج آباد و اختاچی نیز امکانپذیر است.

دیدگاهتان را بنویسید