دیدنیهای اطراف شیراز ؛ طبیعت نابی که نباید از دست داد – مجله گردشگری میزبون

آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید . تعبیر دیدن آب اقیانوش و دریا نشانه ضمیر ناخودآگاه شماست. تعبیر آب رودخانه در خواب به مسیر زندگی و وضعیت عاطفی شما اشاره دارد. استحمام در آب این چشمه باعث انبساط عروق میشود و شبیه آب معدنی «روایا» در فرانسه است.

اگردر سالی که فراوانی آب است خواب ببیند که در خانه وی آب کدر و کثیف جمع شده است ، سالی سخت ودشواری در پیش روی اوست. در حاشیه آن نیز حروفى کنده شده که قسمت عمده آن از بین رفته است دهکده ی باستانی ویند کلخوران به لحاظ تعداد زیاد و تنوع خانه های سنگی و قابل توجه بودن از لحاظ تاریخی٬ باستانی و گردشگری می تواند به صورت یکی از کانونهای علمی٬ تفریحی و گردشگری ممتاز در آید.

تنوع موزهها در شهر یزد بسیار بالاست و شما از میان لیست موزهها و اشیایی که در آنها نگهداری میشوند باید چند موزه را برای بازدید انتخاب کنید. ساسنگ بدلیل داشتن جنگل های وسیع و تنوع فراوان پوشش گیاهی در تمام فصول سال جذابیت منحصر فرد خود را دارد. در سال 1160 هـ.ق نادر در يكي از تپههاي نزديك شهر كه بعدها به تپه نادر مشهور شد، در سراپرده خود كشته شد. بعد از آن در بسیاری از نقاط باغ، منظر سازی بدون توجه به اصول باغسازی ایرانی ادامه یافت و باغ به شكل امروزی خود درآمد. روستای زشک: در جنوبشرقی مشهد قرار دارد و با آبوهوایی لطیف و دلپذیر، سالانه گردشگران بسیاری را بهسوی خود جذب میکند.

ایزد مهر در نقش های کهن از میانه برخورد دو سنگ پدید آمده است، بی شک در باغ های کهن ایرانی محلی برای افروختن آتش نیز وجود داشته است.از عکس های هوایی شهر فیروز آباد چنین استنباط می شود که مناره آتشگاه کنونی در این شهر، در مرکز تقاطع دو محور باغ مستطیل شکل قرار داشته که با شبکه ای از جویبار ها آبیاری می شده است .از نمونه های دیگر می توان به باغ “ویس” نیاسر همجواری کنونی آن با آتشکده کهن ومدخل غاری مربوط به آیین مهر در این باغ اشاره نمود. فضاهایی بشکل پلان مستطیل شکل و تقریباً شبیه بهم ساخته شده است .

خوانسار باغ شهری است با کوچه باغ های دل انگیز ، در زمان شاه عباس صنایع کارگاهی در این شهر نیز رواج یافت و مدارس دینی رونق گرفت وکارگاههای چیت بافی و کوزه گری وپشم زنی و قالی بافی وعصارخانه ها نیز با رونق کسب وکار در این شهرتاسیس شد. مهمترین و اصلیترین جاذبه دیدنی در شهرستان تفت، مجموعه شاه نعمتالله ولی است. مهمترین چشمه کوههای کلات منشاد است که دارای مناظر بسیار دیدنی و جذاب بوده و از تونلی در دل کوه جاری می شود و به نام آب هو هو معروف است.

از جمله دیدنی های بشرویه موزه خصوصی بشرویه است که یکی از اولین موزههای خصوصی کشور است. و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد ، دلیل کند که به قدر آن ، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد ، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد . اگر کسی در خواب ببیند که در آب راکد و زلال ( حوض ) خود را می شوید نشانه آن است که از آلودگی پاک شده و از گناهی توبه می کند.

اگر بیند که بی بها آب به مردم همی داد ، دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب آبادان کند . اگر در خواب ببیند که کسی آب پاک بر روی او ریخت ، به این معنی است که از آن شخص خیر و منفعت به او می رسد . اگر در خواب دیدید که روی چیزی آب می ریختید تعبیرش این است که قصد دارید به دیگران کمک کنید تا مشکلاتشان را حل کنند.

حمل کردن آب در خواب نشانه کمک در یک موقعیت بسیار دشوار است. تعبیر دیدن آب استخر نشانه گذراندن وقت با دوستان و زمان تفریح است. تعبیر حمل کردن آب در خواب نشانه خوبی است. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود ، جون آب روشن و صافی بود . دیدن خواب آب زلالی که جاری باشد نشانه چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید .

اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد . اگر ببیند بر تختی نشسته است که در زیر آن آب روان است نعمت و دولت و بخت و اقبال به او روی می آورد و امور او در دو جهان خوب خواهد بود. تا حدی که در فصل زمستان آب این دریاچه به رنگ سرخ یا صورتی تبدیل میشود. اگر آب جوی را تیره و کدر ببیند کارش تباه و آشفته باشد و با توکل و سعی و کوشش باید مشکل را از میان بردارد تا آب جوی صاف شود. اگر در جوی آب صاف و زلال ببیند مقرب می شود و کارش روبه راه خواهد شد و به جریان خواهد افتاد.

اگر از آب رودخانه یا سیل که کثیف بود نوشیدید مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد. اگر از آب جاری تمیز نوشیدید نشانه مالی است که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید . آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید .

به همین منظور لازم نیست خودتان را به زحمت بیاندازید و در چادر بخوابید. اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است . اما اگر جریان آب مزاحم شنای شما بود یا برخلاف جریان آب شنا میکردید تعبیرش این است که مشکلات زندگی اجازه استفاده و لذت بردن را به شما نمی دهد. اگر اقیانوس آرام باشد یعنی به آرامش رسیده اید و زندگی خوبی دارید اما اگر پر تلاطم باشد، نشانه استرس و اضطراب بیش از حد است.

دیدگاهتان را بنویسید