جهان در سال 2022 (تحلیل جلد اکونومیست) – Mubareza-مبارزه

با توجه به انتشار نشریات تخصصی با موضوعات حمایت و حفاظت جنگل، ژنتیک و فیزیولوژی جنگل و ردهبندی گونههای جنگلی در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، مقالاتی که با موضوعات فوق برای این نشریه ارسال شوند، فقط در صورت تأیید هیئت تحریریه بررسی خواهند شد. قدم زدن، دوچرخهسواری و سایر ورزشها: جاده سلامتی که یک مسیر چوبی بسیار شکیل به طول ۱۷۰۰ متر است، یکی از جذابترین بخشهای پارک جنگلی النگدره است. هندوایزم به منظور مدتی بودیزم را تعویض مـیکند، طوریکه درقسمت اعظم نیم قاره هند کرد، جائیکه بودیزم تقریبا بطورکامل ناپدید مـیشود.

درشمال و غرب افغانستان، اسلام بمذهب غالب تبدیل مـیشود درحالیکه درشرق، هندوایزم درون تعالی است. ما مـیدانیم کـه بودیزم هنوزهم دراینقست جهان درنیمـه سده هشتم رشد مـینمود، با وجودیکه هندوایزم نیزبسیـارعام شده بود. حاکمـیت ارتدوکسی (مرسوم) اسلام درون سیستان فقط با صعود دودمان صفاری درنیمـه سده نـهم بطورمستحکم برقرارشده و فقط درپایـان سده دهم نیروهای اسلامـی مـیتوانند سرزمـینـهای شرقی مرزی را بطور دایمـی اشغال کنند. یک مجسمـه بسیـار مشابه فقط درون شمال افغانستان درساحه آدینـه تپه درتاجکستان یـافت شده است. یـافته ها شامل یک مجسمـه مرمری شیوا، خدای هندو وهمسرش (اوما مـهیشواره) است. دراینجا چیز فوق العاده دلچسپ عبارت ازدریـافت یک مجسمۀ خدای هندو درگا مـهیشا سورا – ماردینی درعین ساحه است.

شـهرهای قدیمـی و معاصر درون این ساحه طوریکه قبلا بحث شد، شامل بگرام (کاپیسا) درجانب جنوبی کوتلهای هندوکش؛ شـهرقدیمـی ومعاصرکابل؛ هدۀ قدیمـی نزدیک جلال آباد فعلی؛ و پشاور درون انجام شرقی کوتل خیبر و شاهراه های دیگر مـیباشد. جغرافیـه نگاران عربی همچنان دو شـهر درون این ناحیـه را ذکرمـیکنند: پنجوائی و تیگین آباد. او ظاهرا عربی نمیدانسته و احتمالا حاکمان عربی اشراف در بغداد و ایران را خوش نداشته است. ازاین واضح مـیشود منظومۀ سیـاسی کـه سوانژنگ ترسیم نموده و درآن دراوایل سده هفتم سرزمـینـهای شمال هندوکش تماما تحت کنترول حاکمان ترک مـیباشد، بطورمحکم ازطریق کوهها بداخل وادی کابل وماورای آن وحتی زابلستان گسترش یـافته باشد.

این امر از یکطرف درست است، اما ملامتی حتما بالای عدم کارهای باستان شناسی کنترول شده بعوض عدم موجودیت واقعی صنعتگران انداخته شود. یک زایر کوریـائی بنام هیشاو کـه اینقسمت جهان را درون حوالی 727 م پیموده، باین ارتباط مـیگوید کـه در آنروزها تمام سرزمـینـهای شرق افغانستان تحت کنترول ترکها بوده، درحالیکه حاکمان نیزبودیست شده بودند. آخرین انکشاف درون دریـافتهای این منطقه نشان داده مـیشود کـه شامل دو مجسمۀ مرمرین سوریـا، خدای هندوی آفتاب هست که درون مخروبه های یک معبد هندو درون خیرخانـه نزدیک کابل یـافت شده است. دریـافتهای پراگندۀ بدست آمده نشانۀ گسترش نفوذ هندو بقیمت بودیزم است.

همچنان بقایـای شاید یک معبد هندو درون چغه سرای درون وادی کنر درسرحد شرقی افغانستان ازدلچسپی خاصی برخوردارباشد. ازسده هفتم یکتعداد سکه های نقرۀ و مسی درساحات مختلف افغانستان شرقی (بشمول بگرام) وسرزمـینـهای مجاور درون پاکستان یـافت شده کـه شاه نیزک را ذکرمـیکند، یک عنوان کـه در گذشته اکثرا نپکی ملک خوانده مـیشد. درون اینجا بقایـای یک مسکونـه یـافت شده کـه مربوط بـه نیمـه دوم هزاره اول م است. بعضی سکه ها قهرمان روی را تکرارمـیکند، اما درون خط بکتریـائی شکسته.

نقطه دلچسپ اینستکه بعضی سکه های نقرۀ شاه نیزک توسط یک حاکم بنام وراهیتیگین ضرب مجدد شده کـه شاید بای بنام برهاتیگین یکی باشد کـه توسط البیرونی بحیث اولین شاهان ترکی شاهی ذکر شده است. الجی، سبزه ها، نباتات کوچک و درختان در این عملیه سهم میگیرند، نباتات برای خودشان غذا تهیه میکنند، اما توسط بعضی از مصرف کننده گان (Consumers) و تجزیه کننده گان (Decomposers) نیز مورد استفاده قرار میگیرند. اینـها طوریکه نام سانسکریت مـیگوید، نشانـه الهه هندیـان، درگا همسر یـا مصاحب شیوا، ذبح کننده اهریمن بوفالو(گاو وحشی) است.

جنگل­های تصادفی تقریبا همان فراپارامترهای درخت تصمیم یا طبقه­بندی کننده کیسه­ا هستند. اولی بامتداد دریـای هلمند درشمال بست وگرشک فعلی واقع بوده و دومـی همان اراکوزیـای قدیمـی، مرغزار اطراف کندهار قدیمـی و فعلی است. یکی ازاین نواحی مرزی بنام زابلستان نامـیده مـیشود کـه بطور تخمـینی درون بین بست و مرزهای جنوبی وادی کابل واقع بوده و قسمت اعظم جاهای را درون بر مـیگیرد کـه حالا بنام هزاره جات نامـیده شده و دامنـه های جنوب شرقی کوههای افغانستان است.

گزارش سوانژنگ درون بارۀ حرکت عمومـی جنوبی هونـها و ترکها این فرضیـه را تقویـه مـیکند. بسیـارممکن هست حاکم بودیست کاپیسا کـه چند سال قبل توسط سوانژنگ ملاقات شده بود نیزدارای منشای هونی یـا ترکی باشد. این بقایـا کـه درداخل یک گورستان مسلمانان جا داده شده، نشانـه سبک مـهندسی هست که یـاد آورتعمـیرات مشابه ازشمالغرب نیم قاره هند بوده و مربوط بـه اواخرهزارۀ اول م است. کم کم صدای پرندگان از دور دست شنیده می شود که زیر شاخ و برگ درختان آواز سر داده اند و از این نعمت طبیعی خشنود هستند. لازم به ذکر است اخیراً کارخانه تولید حلوا ارده در روستای سعدین کلا افتتاح شده و گردشگران می توانند بهترین ارده های این کارخانه را به قیمتی به مراتب کمتر از سایر نقاط، به عنوان سوغاتی خریداری کنند.

همچنین کشت خشخاش از ۱۲۸۹۱ هکتار در سال ۲۰۱۵ به ۳۵۲۳۴ هکتار در سال ۲۰۱۶ رسید و به طور قابل توجهی به افزایش ده درصدی در کل کشور کمک کرد. در این گنبدها بیش از ۴۰ هزار گیاه از ۴۰۰ گونه مختلف کاشته شدهاند. این بود پسین پنجشنبه بیست و هفتم تیر ماه (بیست و ششم جمادی الاولی) نخست پنجاه تن کما بیش از بازرگانان و طلبهها، بسرای سفارت در شهر، رفته و در آنجا نشیمن گزیدند. در حقیقت جنگلهای بارانی، جنگلهای انبوهی هستند که در مناطق گرم و پر باران نظیر سرزمینهای آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و جنوب شرقآسیا به وجود میآیند و حال شما در شهر دبی شاهد نمونه ای از این نوع جنگلها هستید.

ماجرای تبلیغ کنسرت تتلو توسط سحر قریشی/ بازیگر معروف قید بازگشت به ایران را زد! وقتی به شمال غرب ایران می رویم بازدید از رود ارس را نباید از دست بدهیم. آنها بزودی بطرف جنوب و فلات ایران هجوم میآورند. ازآن لحظه ببعد، راه بطرف نیم قاره هند بازمـیشود. از سوی دیگر از آنجایی که اینگونه مار سمی نبوده و اندازه آنها چندان بزرگ نیست (در حدود یک و نیم متر)، عدهای از مار بوآ در خانه خود مراقبت کرده و به چشم حیوان خانگی به آن گاه میکنند. بعلاوه نباید فراموش کرد کـه درهندوکش، بودیزم به منظور مدتی بشگوفائی ادامـه داده وبعضی نقاشیـها و مجسمـه ها دربامـیان ومحلات دیگرمـیتواند بخوبی مربوط بـه سده هفتم یـا آغاز سدۀ هشتم م باشد.

ازاین دوران یک مجسمـه عظیم پرینیروانـه بودا (بودای خوابیده درون انجام دورۀ تولد دوباره خویش) از گِل رس ناپخته است. مرکزعمده مقاومت بمقابل موج صعودی اسلام درون افغانستان شرقی، وادی کابل بوده است. رضا کلانتری مدت ها لباس محیطبانی بر تن داشته است و سرد و گرم پیشه اش را تجربه کرده است و به عبارتی در میدان بوده است،با درد دوستان و همکارانش آشنا است و تلاشش این است با تزریق محبت و عشق در فضای کاری اش و همکاری مردم،راهی که قانون بر او تکلیف کرده است را با موفقیت و سربلندی بپیماید. زابلستان به منظور مدت مدیدی مستقل باقی مـیماند، باوجودیکه بصورت اتفاقی اعراب سیستان برآن حمله مـیکنند، طورمثال درون 710- 11 م وقتی قتیبه بن مسلم بالای آن هجوم مـیبرد.

بعلاوه مـیتوان بـه حفریـات جاپانی ها درون ساحه تپه سکندر، 31 کیلومترشمال کابل اشاره کرد. شهرام مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وزش باد شدید گرم، اظهار کرد: تاکنون ۲۶ مورد حادثه و حریق در سطح شهر رشت گزارش شده است. محصولات مهم زراعی آن غلات، پسته و زیره است، که برخی از آن ها صادر می شود.در ۹ شهریور ۱۳۴۷، زمین لرزه سختی، به شعاع بیش از ششصد کیلومتر، سراسر این منطقه را لرزاند.

جنگل بارانی کنگو به دلیل سطح بالای تنوع زیستی از جمله بیش از 600 گونه درخت و 10 هزار گونه حیوان شناخته شده است. براساس خبرنامه، سال گذشته، حاصلات پستهی این ولایت به ۱۵ هزار و ۴۰۰ متریک تُن رسیده بود. این دایره المعارف نویس مشـهورخوارزمـی از 973 که تا حوالی 1050 م زندگی و در دربارحاکم اسلامـی افغانستان شرقی، محمود غزنوی کار نموده است. درمراحل کمی بعدتر، هنوزدردورۀ 1، طوریکه توسط کاوشگران تشخیص شده، خانه های وجود دارد که از پخسه (گل کوبیده) وخشت خام ساخته شده اند. ازدیاد بارندگی و وجود چشمه ها و رودخانه های بسیار آن سبب شده تا ارسباران با نامهای چون «قرهداغ» شهرت گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید