جنگلهای آمازون در حال رسیدن به نقطه بیبازگشت

وجود سه چشمه آب در مجاورت این رودخانه به اهمیت این پارک جنگلی می افزاید. این شرایط آب و هوایی تعیین میکند که چه موجوداتی میتوانند در یک منطقه زنده بمانند و به شکلگیری تکامل جنگلها برای میلیونها سال کمک کردهاند. آن قسمت راهم مراجعه بفرمایید از طرف فراکسیون نهضت ملی مفصلاتکذیب شده که عبارتش را آقای دکتر سنجابی دراختیارآقایان خواهند گذاشت اما اینکه فرمودندروزشنبه چرابنده رفتم دانشکده حقوق حقیقتش رامیخواهید بنده ۷ سال است که وکیل هستم در این مدت همیشه ساعی بودهام که درسم را مرتب بدهم همیشه هم رفتهام حتی دربازرسیهای امتحانات که دعوت میشود من میروم و افتخارهم میکنم چون بالاخره من شغل دائمی خودم راهمان شغل تدریس میدانم و به این کارهم افتخار میکنم و بعدهم آن روزاصلا از طرف فراکسیون دعوتی نکرده بودند و فراکسیون آنروزرسمی نبودفقط از اشخاصی که درجلسه خصوصی اطلاع پیداکرده بودند تشکیل شده بود و دعوت جلسه خصوصی هم بمن نرسیده بود و بعلاوه اگر هم رسیده بودبشماعرض کنم که بعداز۷ سال تجربه که میدانم جلسات خصوصی مجلس شورای ملی بچه صورت است هروقت درس داشته باشم ترجیح میدهم که بروم درس تا اینکه بیایم درجلسه خصوصی مجلس شورای ملی چون من در این چندسال از جلسات خصوصی مجلس فقط یکی دومرتبه دیدم به نتیجه رسیدیعنی نصف نتیجه یکی از آن جلسه خصوصی بود که درنتیجه مساعی آقای مکی که بایک حسن نیت کاملی فرمودند که اختلافات دربار و دولت بایدمرتفع بشودباین صورت که درده نفریکنفررامعین کنیم از من خواهش کردند که کمک کنم و ۸ نفرمعین شدندوآن ۸ نفرهم آمدند و این گزارش را تهیه کردند و خودجنابعالی هم بودید و سایرین سوءنیتی هم درکارنبود (دکتر بقایی – ساعت درستان از چه ساعتی شروع میشودوتاچه ساعتی است؟) درس من از ساعت ده و نیم تاساعت ۱۲ است دهسال است برنامههای درس من شنبه و دوشنبهاست و بنابراین بنده از جلسه خصوصی اطلاع نداشتم و اگر هم اطلاع میداشتم نمیآمدم و علاوه براین اگر خبرمسافرت رامی شنیدم برای من تعجب آور نبودبرای اینکه ۸ روز بود که من میدانستم که اعلیحضرت میخواهند بروندحتی آنروزهم پیاده از دانشکده حقوق میآمدم و اولین کسی که آن روزتوی راه به من رسید آقای عنایت سردفتر بودداشتندبنزین میگرفتندگفت شنیدم اعلیحضرت همایونی استعفا دادهاند و میروند (عبدالرحمن فرامرزی – ایشان مگرمی خواستنداستعفابدهند؟) نه خیر عنایت اینطورمی گفت من همانطورپیاده آمدم منزل مادرم که نزدیک منزل آقای دکتر مصدق است و آن هیاهورا آنجا شنیدم و بعد از ظهرهم که بنده تلفن کردم گفتند که فراکسیون هست امامطالبی که جنابعالی بهش استنادفرمودید چند مطلب است یکی اینکه نمایندگا فراکسیون نهضت ملی اطلاع نداشتندبنده اقرارمیکنم که اطلاع نداشتند و این عدم اطلاع آنهایا اطلاع آنهاهیچکدام دلیل بر تغییر رژیم نخواهد بود یک قسمت دیگر هم فرمودید که مذاکرات رامامحرمانه نگاهداشتیم و چرامحرمانه بود نه در این قسمت درهرقسمتی وقتیکه تقاضاشده که مطالب رامحرمانه نگهداریم محرمانه نگه داشتهایم مثلاراجع به گزارش هئیت هشت نفری جناب آقای مکی فرمودند که حق ندارید قبل از اینکه منتشربشودبه فراکسیون گزارش بدهید تاشبی که جناب آقای مکی در جلسه قرائت فرمودند گزارش آن به فراکسیون داده شدو اگر بحرف ایشان گوش داده بودیم و درمجلس قرائت شده بود کار باین جانمی رسید (عبدالرحمن فرامرزی- فایده اش چه بود که میخواندندآقای دکتر؟) بعدعرض میکنم ایشان اصرارکردند که ماکاری نکردهایم بیاییداین گزارش رامی خوانیم که تمام بشود این راجع به محرمانه ماندن.

اما محققان هشدار دادند زمانیکه شروع نقطه بحرانی تشخیص داده شود، متوقف کردن آن دیر خواهد شد. پاییز و زمستان: جنگل ابر پاییز زیبایی دارد اما سفر در این فصل به افراد آماتور که تجربه زیادی ندارند، توصیه نمی شود. وجود طبیعتی بی نظیر و دست نخورده سبب شد که این جنگل ها به یکی از زیباترین مناطق شمال غرب کشور تبدیل شوند. گفت این خیال خام و اقدام خطا میشد، زیرا که بی رضایت انگلیس و بی شراکت متمولین او ساختن و حفظ نمودن راه بغداد محال و ممتنع است، مگر اینکه دولت روس اشتراک نماید، و در این صورت راه ساخته با اراضی خط بصره و بغداد و سواحل بحر سفید و احمر و عمان را باید از مستملکات روس حساب کرد، آن وقت پوست به دباغیش نیرزد، حال آنکه اصل منظور انگلیس و فرانسه در تقویت تحصیل امتیاز راه بغداد این بود که دربانی «بسفور» را لشکر آلمان متعهد شود، و رقابت روس و آلمان در دو مملکت آسیا و اروپا چنان درگیرد که جز نفی و اعدام یکی از این دو ملت با هیچگونه تدابیر دیپلوماتی اصلاح طرفین امکان نپذیرد، وگرنه این دو ملت با هم میتاخت و عرصه را به سلاطین اروپا و آسیا تنگ میساخت.

گفت مگر نشنیدهای که جد ما درس نخوانده بود! با وجود شکارچیان ماهر و شکارچیان راس، آن ها با تهدیدات قابل توجهی از فعالیت های انسانی، به ویژه آن هایی که مربوط به از دست دادن زیستگاه هستند، به عنوان بخش های بزرگی از جنگل های بارانی آمازون برای توسعه زمین مورد تهدید قرار می گیرند. برای خوشبو کردن فضا میتوان از عود مدل «Rain Forest» برند «HEM» (هم) استفاده کرد که رایحهای خوش جنگل بارانی دارد. خدمت میکرد، یکنفر پای اورا میمالید تا میخوابید، چهار نفر دیگر به نوبت یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ او عریان میخوابیدند که هروقت به هرسو برمیگشت آهسته اورا مالش میدادند.

جنگل های آمازون یکی از ترسناکترین جنگلهای دنیا به شمار میرود با مرکز مشاوره اصفهان تور همراه باشید تابیشتر بدانیم و لذت ببریم. رفتهرفته امکانات و جاذبههای بیشتری به این پارک اضافه شد، تا جایی که پارک جنگلی سیسنگان امروزه یکی از بزرگترین اندوختگاههای شمشاد در ایران و خاورمیانه محسوب میشود و پوشش گیاهی جنگلی و ساحلی وسیعی دارد. بهترین مسیر رسیدن به این ییلاق، جاده رشت به هشت پر است که بعد از آن باید به سمت جاده اق اولر بروید.

مگر در سایر دول بعد از اتمام تحصیل تا در عضویت یک وزارت از دفترداری تا نایبی در ۲۰ و ۳۰ سال، تجربه را بر معلومات مکتسبی خود نیفزاید، در علوم و تنظیمات دایر وزارت خود چندین کتاب تألیف وانتشار ندهد، حسن توجه و اطمینان ملت را جلب نکند. مگر شما درس خواندید که به ملت منت گذارید و دولت را مرهون خود شمارید، به عرشهٔ ریاست بنشینید، تیغ سیاست بکشید؟ درآوردم بیست قران شمردم، گفتم ده تا مال شما ده مال رفیق شما. گفتم چرا بخوانیم؟ چیست که ما نمیدانیم، کدام پرده است که ما از پشت او بیخبریم، تکرار بدیهی چرا بکنم؟

حالا چرا این آمار و ارقام را مطرح کردیم؟ به خیالم آمد که از محمود مقاله پدرش را بخواهم بخوانم، مبادا از من دلگیر شود که چرا نخواستم بخوانم. در جنگلهایی که جانوران و حیوانات وحشی نیز در آن زندگی میکنند میتوان صدای حیوانات جنگل را شنید. پارک جنگلی النگدره گرگان در ادامه جنگل های انبوه خطه شمالی قرار دارد. میرزا محمود از من حیا نمود وگرنه میپرسید که میدانی خون بدن تو در شش دقیقه چگونه از بدن به دل و ریه میریزد، باز بر میگردد در همه تن تو دوران مینماید؟ » خون بشری این استخفاف را قبول نمیکنند و در واقع بیادبی است، آقای من!

«افلاد فاطمه» را بیاحترامی میکنید. یونسکو کوههای قفقاز را که در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان است را به عنوان ذخایر زیست کره معرفی کرده است. معروف است، خودش را داخل نسب کرده. معلوم شد منتظر استیذان نبودند، در پیش کرده را گشودند. سر و گردن را پیچ و تاب داد، دعا و ثنا نمود. وانگهی جوانی که در بیستودو سالگی مهندس میخانیک یا دکتر شد این جور عالم بیتجربه را چگونه و در کجا میتوان وزارت داد. زحمات تدریس و تحصیل معلومات را برای جلب شئونات میکنند یا تصفیهٔ روح و تزکیه نفس؟

اما نهتنها هیچ زمینی جنگلكاری نشد بلكه روز به روز بر شدت تخریبها افزوده شد و اكنون كار به جایی رسیده است كه احتمال میرود تا پایان این قرن تمامی جنگل پرباران آمازون را با تمام گنجینههای حسابناشدنیاش برای ابد از دست دهیم. در بیشتر نقاط غربی و شمالی در اطراف دهات وایقان، وینق، آئینهلو، حسنآباد و دیزمار جنگلهای کمنظیری وجود دارد که به جنگل ارسبارانی مشهور میباشد. این مجموعه که تقریبا با کارهای هنری مسافران و گردشگران پر شده است، با نام مجموعه فرهنگی هم شتاخته می شود. گونههای گیاهی پرکاربرد مانند گیاه سرخدار، ترافل و گیاهان دارویی با کاربرد سنتی به طور چشمگیری بر اهمیت اکولوژیکی منطقه ارسباران میافزاید.

در این منطقه به رسم جنگل های ارسباران، پوشش گیاهی متنوعی از گیاهان دارویی و درختانی همچون افرا، گلابی وحشی، گیلاس، بلوط، زالزالک و… جنگل ابر، جنگلی بزرگ با پیچوخمهای بسیار است. این مجموعه، ترکیبی از آرامگاه بایزید، عارف معروف، مسجد بایزید، مدرسه بزرگ شاهرخیه، بنایی موسوم به الجایتو و همچنین مقبره غازان خان، حکمران دیگر دوره ایلخانی است. گاهی فکر میکنم که کاسهٔ جهل ملت ما پرشده، دیگر جای یک قطرهٔ خالی نمانده.

روز دیگر در جزو عملهٔ خلوت مرا جا دادند. بیشتر از تربیت یافتگان فقط در این تردید خود گمراهند، از زحمات خود پشیمان هستند، شکایت میکنند و حق ندارند. نمیخواهم آنها را تربیت بکنم. میبینم وطن ما محتاج مردمان عالم و با تربیت نیست. گفت جد ما «پیقونبر» بود، ما نخوانده چه بدانیم! میرزا محمود فهمید که چه میگویم. جهال که از دکان صراف و بقال برخاسته و فعال هستند چه میشود؟ علیالحساب در این تردید هستم تا قسمت چه پیش آورد.

دیدگاهتان را بنویسید