توسعه ۱۱۰ هکتاری جنگلهای ارسباران – ایسنا

در صورتی که کولهگردی را با مناطق جنگلی آغاز کردهاید، جنگلهای کوهستانی ارسباران را در اولویت قرار دهید و راهی استان آذربایجان شرقی شوید. معاون میراث فرهنگی کشور پس از اعلام این خبر گفته است: کمیته میراث جهانی یونسکو در پی تلاشهای هیات نمایندگی کشورمان و ارائه توجیهات علمی از رأی قبلی خود دایر بر«رد ثبت» ارسباران در فهرست میراث جهانی منصرف شده و با این رأی ایران میتواند پس از رفع مشکلات از جمله ضرورت جابهجایی زمینهای کشاورزی موجود در منطقه نسبت به ارائه پرونده و ثبت اثر اقدام کند. خوشا به حال وحشیان افریقا که چنین اسباب پاکی و نظافت ندارند، و رود مثل دریای نیل را کر تغسیل خود قرار دادهاند.

«بلی لازم بود که معارف روسی لغتی از خودشان تألیف نمایند و لغات خارجه را ضمیمه کنند، چون در زبان روس کتب لغت کیمیا، لغت فیزیکا، لغت هندسه، لغت طب، لغت قانون، لغت مکانیک، لغت جغرافیا، و غیره و غیره نداریم که از آنها یک کتاب جامعاللغات ترتیب و تألیف نماییم، فقط حرص وطن ستایی کفایت نمیکند کتاب لغت مخصوص روس داشته باشیم، تا که اسباب بزرگی همه آماده شود…

ده سال قبل در روسیه لغت جدیدهٔ جامعهٔ «آنسیکلوپدی» از زبان نمسه ترجمه نموده و از خودشان هرچه داشتند علاوه نموده طبع میکردند، جرائد روس به رئیس دارالترجمه پرفسور «دندریوسکی» تشنیع و توبیخ نمودند که چرا مستقلا لغت جامعهٔ روس نمینویسند؟ خودشان را زنده پنداشتهاند؟ وقتی بیان احساسات با بغض و لهجه برزیلیاش همراه میشود، فهمیدن ِجملات را برایم سخت میکند. از سوی دیگر، میتوان لباسها و نامههایی در این جنگل پیدا کرد که شما را از رفتن به آنجا منع میکند. انولا با مادرش زندگی میکند و یک روز صبح مادرش ناگهان ناپدید میشود. یکی از افراد فعال در این زمینه روز گذشته به قتل رسید.

به شما واضح بگویم؛ درمیان رجال دربار و پنجاه نفراجزای شورا فقط با خود شاه چهار نفر طرفدار جدی وضع قانون هستند، میماند چهل و شش نفر، از این چهل و شش نفر دو نفر اروپایی است زبان نمیدانند، خرند، از آنها واهمه نداریم، باقی چهل و چهار نفر را اگر از حلق بکشند به تحدید خود راضی نمیشوند. جنگلی ها در دوران تزارها قیام خود را آغاز و به مخالفت با آنان پرداختند، امّا در آغاز پیروزی انقلاب اکتبر، روابط جنگلی ها با روس ها حسنه شد.

حالا مجاهدین ترقی و اتحاد نوع انسانی میخواهند یک لسان واحد عمومی اختراع بکنند که همهٔ مخلوق دنیا متکلم زبان واحد باشند، به دینار و درهم واحد بیع و شرا کنند. بلی علمای دنیا باید جمع شوند و الفاظ جدیده به جهل و ظلمت و نکبت تنذل ملت وضع نمایند، وگرنه با کلمات امروزی صد یک این حالت خارج از تصور را نمیتوان تحریر یا تقریر نمود، که خواننده ده یک اورا بخواند و بداند!

نهتنها بندهٔ بیسواد، همهٔ علمای دنیا منکر قول شما هستند. اگر برای شما این سوال پیش آمده که چگونه میتوان یک اکوسیستم نوآوری ایجاد کرد، پس به هیچ وجه نباید مطالعهی این کتاب را بیش از این عقب بیندازید؛ چرا که این کتاب دقیقاً برای شما نگاشته شده است. راه اصیل هشتگانه راه رهایی از رنج در این هشت چیز خلاصه میشود: گفتار درست کردار درست معاش درست کوشش درست توجه درست تمرکز درست جهانبینی درست پندار درست راه اصیل هشتگانه که نسخهٔ تجویز بیداردل (بودا) برای درمان رنجهایی است که همه بُوَندگان (موجودات) دچار آن هستند، خود به سه گروه دسته بندی میشود: درستکاری (شیلا)، یکدله شدن (سامادی) و فراشناخت (پرگیا).

ملت اول باید ز بان خود را بداند، و از آلایش السنهٔ غیر پاک بکند، تا درجهٔ خودکشی در این مجاهده ثابت قدم باشد. زمانی که در جنگل قدم میزنید از میان درختانی چون بلوط، کیکم، انار، زرشک وحشی، سیب، گلابی، بوتههای تمشک و زغالاخته عبور خواهید کرد. این را بدانید که ما از ناصرالدین شاه مرحوم بیشتر از این پادشاه ملک صفات خلدالله ملکه و سلطانه میترسیدیم. جالب است بدانید که یکی از زیباترین جنگل های ایران در جنوب کشورمان قرار دارد. گوش میدادم. تا رسید به جایی که گفت امروز در ایران مسئلهای واجبتر از این و اقدامی مفیدتر از این نیست، و از من تصدیق خواست.

آنچه همه بازدیدکنندگان را به حیرت وا میدارد استقلال عمل رودها از یکدیگر است. روسها، باز تکرار میکنم، آنچه در این پنجاه سال مانع بودند حالا نیستند، ایران را بیشبهه برای حفظ سواحل خلیج فارس مقتدر و منظم میخواهند. گفت بلی اگر در خدمت جنابعالی بندگی ندارم اما در تعیین هیئت و ریاست شما بنده آنچه لازمهٔ اهتمام است نمودهام، چون حالا تشریف آوردید لازم شد شرفیاب شوم و تبلیغ عرض ارادتمندی خودرا بکنم… اما میدانم چه خواهید گفت. راپورت فردا را به چه سلیقه تقدیم بکنم؟

حتما نام شهرستان آمل را بارها شنیده اید و چه بسا بارها از آن گذر کرده اید، اما چند بار تا کنون براب گشت و گذار در جنگل الیمستان در این شهر توقف کردید؟ اما حالا فهمیدهاند که با این تدبیر فاسد فتح ایران مشکل است، مردم به تنگ آمده، اگر اندکی این حالت امتداد یابد اغتشاش داخله و مداخلهٔ دول رغیب ناگزیر است. فرمود خسته شدهاید، امروز بروید استحمام و استراحت بکنید، فردا قدری زود بیا، هم نتایج زحمات خود را به من حالی بکن، هم من سبب دعوت مسرعهٔ شمارا میگویم. بدیهی است در ایران، که دکهٔ هر صنف مزار مجبوری اوست، ذائقهٔ زائرین را حقی در انتظار ما تشتهی خود نباشد…

هر زبان که چهارصد هزار لغت ندارد گنجایش علوم این عهد را ظرف نیست. ملتی که الفبای او بلای ظلمت وجهل اوست اگر از اصلاح او صرف نظر نموده و به تصفیهٔ زبان پردازند گناه است… ارس را در زبان ترکی بدان «آراز» میگویند. امروز نقش و اهمیت جنگل و حفاظــــت از منابع طبیعی به هر کس آشـــــکار است با استفاده درست و موثر از آن میتوان زمینه های رشد اقتصادی را بخصوص در منابع چوب و کاغذ فراهم کرد و حفاظت و نگهداری از جنگل وظیفه همه ماست .

زودتر از من دویدی، با سرکار مهندسباشی کار را ساختی که، دیگران را حواله به چایی خطایی بکنی؟ این برنامه سفر را «اردلان فروتن» پیشنهاد داده است. جنگلهای آمازون، بزرگترین جنگل بارانی جهان محسوب میشود که ۴۲۷ گونه پستاندار مانند جگوار، تنبل و دلفین رودخانهای، ۱۳۰۰ گونه پرنده مانند مکائو، ۳۷۸ گونه خزنده مانند مار آناکوندا و مارمولک عیسوی و بیش از ۴۰۰ گونه دو زیست مانند قورباغه شیشهای و قورباغه زهرآگین در دل خود جای داده است.

سکوت میکردم که شاید اینهارا بهانهٔ ملاقات من نموده و خوشامدی من میگوید و مقام خود را نشان میدهد. این را همهکس میداند که این پادشاه به قتل و نفی و اعدام احدی راضی نمیشود، ما از عهدهٔ آن پادشاه برآمدیم که برای سنگ انداختن یک نفر سرباز ده نفر را از حلق کشید. جمعیت جوند را تقریبا ۱۸۶۰۰۰ نفر تشکیل میداد با وجودیکه درسال ۱۹۹۰ نفوس تقریبی این ولسوالی توسط دفتر یو اس آی دی به ۴۶۴۰۳ نفر میرسید. میرزانصیر گفت: این حدیث را ملاها برای خود ساختهاند که شکمپرورند، من شکمپرور نیستم طلادوست هستم… میرزا «نصیر گنده» را میدانید که از مقربین وزیر است، اورا نیز با خود برانگیختم.

گفت بلی بلی، هرچه میدانید بگویید! آقای مهندسباشی هرچه میگفتم بالاتر از آن نیست؟ خوشبختانه جنگل ارسباران نسبت به جنگلهای دیگر ایران تا میزان زیادی ناشناخته مانده است به همین دلیل طبیعت آن در بسیاری از بخشها کاملاً بکر میباشد. کمپ آینالو قسمتی از جنگل های ارسباران است که امکان گذران شب در آن برای مسافران فراهم است. این حالت درمورد واحد های حفاظتی ، کوه های مرتفع ویا نزدیک سواحل ها میباشد.بعضی از جنگل ها کمتر درمقابل باد قرار می گیرند ولی با وجود که این همواره امکان مشاهده درختان باد انداخت درآنها وجود دارد.

در همین راستا آقا سید علی یک تن از باشندگان ولایت باغیس می گوید آنان به ناچار از درختان اين جنگلها به جاي مواد سوختي استفاده مي كنند زیرا فقر متداوم و بی توجهی حکومت ها و نیز حکومت فعلی براین قضیه افزوده است.این باشنده ولایت بادغیس ازدولت مردان مسول در این رابطه خواست تا در کنار مواظبت از این ساحه نهال شانی را نیز در این منطقه بمنظور گسترش ساحه جنگلات پسته ادامه دهند و نیز شرايط زندگي بهتري را براي ساکنین ان منطقه فراهم نمایند تا از نابودی کامل جلوگیری به عمل آید.

جنگل های آمازون یکی از منابع مهم تامین کننده اکسیژن جهان است و به همین دلیل هم به این جنگل ها ریه های تنفسی جهان گفته می شود.وقتی درختان انبوه این جنگل ها سوزانیده میشود،(برای تهیه هیزم یا ایجاد زمین کشاورزی)دی اکسید کربن افزایش یافته و میزان اکسیژن کاهش می یابد.همین امر می تواندبه گرم شدن کره زمین و تغییر الگوی آب و هوای جهان کمک کند. وزیر خوش دماغ بود، چون حالت مأمورین جزء بسته به حالت شخص رئیس است مشعوف شدم که وزیر در سر لطف است. پارک جنگلی النگدره و زیباییهای طبیعتی که هوش از سر شما خواهد برد!

دیدگاهتان را بنویسید