افغان ها، فصل ١ تا ١٤

جنگلات این منطقه شامل درختان جلغوزه، بلوط و نشتر میشود. پاسخ: جنگل جزء منابع طبیعی و محیط زیست جانوران مختلف است قطع درختان جنگل باعث نابودی جانوران و محیط زیست می شود . حفاظت از محیط زیست در کشورهای اسلامی از پشتوانه دینی نیز برخوردار است زیرا متون مختلف دینی به اهمیت محیط زیست، آب و تنوع گیاهی و حیاتی اشاره میکند. بهترین نوع حفاظت همان حفاظت تقنینی است و مقنن باید خلاء موجود را در این زمینه با تعدیل و تصویب قوانین جدید پر کند.

نمایندگان مردم افغانستان در لویه جرگهی تعدیل قانون اساسی در آینده نباید حق دسترسی به محیط زیست و دسته بندی آن را از جمله حقوق اساسی؛ از چشم بیندازند. شرکت ترش افروز پاک بیش از ۲۹ سال تولید آلوچه و لواشک اینک افتخار دارد که پس از طی مراحل مختلف محصولی متفاوت و با کیفیت با نام تجاری “جنگلی”را به بازار عرضه کند که این محصول با استقبال مصرف کنندگان مواجه شده است.جنگلی در سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را به طور رسمی با سرلوحه قرار دادن تفسیر کامل بهداشت در محصولات و استفاده از میوه های صددرصد طبیعی همراه با کیفیت بالا آغاز نموده که حاصل آن محصولات جنگلی تحت نظارت متخصصان مواد غذایی و مسئولین بهداشت،به وسیله دستگاه های مدرن،تمام اتوماتیک و تمام استیل تولید و در بسته بندی جذاب و کاملا بهداشتی به بازار عرضه می گردد.بردباری در تحقیقات علمی و غذایی،دقت در تولید و استفاده از میوه های طبیعی،تلاش جنگلی در جهت بهبود محصولات خود بوده است و با گسترش صنعت خود از سال ۱۳۸۳ و افزایش ظرفیت تولید وتنوع محصول،جنگلی توانسته است در ذائقه مصرف کنندگان جایگاه مورد قبولی را کسب نماید.

از سال ۱۹۷۰ میلادی مسئله محیط زیست شامل بحث های حقوق اساسی و قانون اساسی شد و کشور ها در پی دسته بندی آن از جمله حقوق اساسی انسان، شدند. گرچه اقداماتی چون اعلان کردن چند منطقه به عنوان پارک ملی و ساحه حفاظت شده از جمله کارهای مثبت است، اما این مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی باید گسترش یابد و جنگلات نورستان، کنر، خوست وسایر مناطق افغانستان را شامل گردد.

این روند در افغانستان تا سال ۱۳۸۲ میلادی اصلاً وجود نداشت و قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۲ خورشیدی، برای اولین بار حفاظت از محیط زیست و بهبود جنگلات را منحیث مکلفیت دولت شناخت و در مقدمه یکی از اهداف تصویب قانون اساسی را حفظ محیط زیست سالم دانست. هر کشور بنابر ضرورت جامعهی خود مواردی را در قانون منحیث حقوق اساسی تسجیل کرده است. در این مورد لازم است تا حقوق محیط زیست منحیث یک شاخهی جدید در دانشگاه ها تدریس و قضات متخصص در این رشته آموزش ببینند. تمامی موارد وابسته به محیط زیست چون آب آشامیدنی و دسترسی به آن، جلوگیری از استفاده بی رویه و یکجا شدن آبهای فاسد و آلوده با آبهای زیر زمینی، حفاظت از جنگلات و منع قطع جنگلات، حفاظت از گونه های حیاتی و منع شکار بعضی از گونه های جانوران که در معرض انقراض قرار دارند و کاهش استفاده از پلاستیک و دسترسی به هوای پاک مواردی اند که قوه مقننه باید برای آنها قوانین تصویب و برای ناقضین آن موییده های جزایی پیشبینی کند.

مثلاً دسترسی به محیط زیست سالم، دسترسی به آب آشامیدنی، دسترسی به هوای پاک و دیگر موارد. حفاظت از محیط زیست تنها مکلفیت دولت نیست بل این مکلفیت جمعی است که شامل اشخاص حقوقی در رأس آن دولت و شرکتها و اشخاص حقیقی که همه شهروندان را در بر میگیرد، میشود. آسیب پذیری محیط زیست افغانستان ایجاب میکند که موارد مختلف محیط زیستی و حفاظت از آن شامل قانون گردیده و در جمله حقوق اساسی شهروندان قرار گیرد. استفاده گردیده است اینکه بر پایه مطالعات عمیق ایکولوژیکی استوار نیست .

بدون شک این یک قدم بزرگ در راستای حفاظت از محیط زیست و دسترسی سالم به آن است ولی به هیچ وجه کافی نیست چون دسترسی به محیط زیست سالم و آب آشامیدنی و سایر موارد مربوط به محیط زیست از جمله حقوق اساسی شهروندان افغانستان به شمار نمیرود. در کنار اقدامات تقنینی لازم است تا جایگاه ادارهی حفاظت از محیط زیست ارتقاء یابد و بودجه آن توأم با میکانیسم های نظارت و شفافیت و حساب دهی افزایش یابد. خرابی محیط زیست مجموعه حقوق اساسی افغانها را بصورت کتلوی نقض میکند.

این کار سبب میشود که حقوق اساسی شهروندان کشور هم در سطح قانون اساسی و هم در سطح قوانین عادی محافظت شود. کمبود آب، دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی، پایین رفتن قابل ملاحظهی سطح آبهای زیر زمینی در کابل و استفاده بی رویه از آبهای زیر زمینی در حمامها و موتر شوییها و خلط شدن آبهای آلوده و چاههای سپتیک با آبهای زیر زمینی، آلودگی هوا، یکجا شدن مواد زهری و شیمیایی ناشی از انفجارها و انواع سلاحها با آب و خاک و هوا، از بین رفتن ساحات سبز و ساخت و سازهای غیر معیاری، قطع جنگلات در مناطق مختلف افغانستان، انقراض بعضی از گونههای حیوانی که در افغانستان قبلاً وجود داشت و آسیب پذیر شدن سایر گونههای حیاتی و در نهایت گرمای زمین، سوختهای فسیلی، معضل مصرف زیاد پلاستیک و داخل شدن آن به چرخه غذایی انسانها، همه از جمله عواملی استند که به شدت محیط زیست افغانستان را آسیب پذیر کرده اند.

حفاظت از محیط زیست برای افغانستان حیاتی است چون افغانستان، کشوریست دارای معادن فراوان و در استخراج معادن باید به جنبهء حفاظت از محیط زیست نیز توجه جدی صورت گیرد. این کار نه تنها سبب حفاظت محیط زیست و تنوع حیاتی در افغانستان میشود که حقوق اساسی افغانها را تقویت کرده و زمینهی دسترسی شان را به این حقوق بنیادین هر چه بیش تر مساعد میسازد. در حالی که سابق در هر هکتار زمین از ۴۰ تا ۱۰۰ اصله درخت وجود داشت، دیروز این تعداد به ۲۰ تا ۴۰ اصله درخت میرسد. تعداد بلوچها مطابق بعضی تخمـینـها درسال 1979 حدود 200 هزاردرکشوراست.

در برخی از کشور ها بعضی از دریا ها کاملاّ آلوده شده و گونه های مختلف حیاتی را نابوده کرده است. پارک جنگلی النگدره در فصول مختلف النگدره در فصل بهار که فصل رویش شکوفه ها و نو شدن طبیعت است، با آرایشی نو خودنمایی میکند. حس آرامش و رهایی که هنگام پیادهروی بر روی چوب و ترکیب صدای قدمها بر روی چوب با صدای رودخانه و سکوت جنگل یکی از بهترین حسهایی است که میتوانید به خودتان حین سفر به النگدره هدیه دهید. رودخانه آمازون دومین رودخانه طویل جهان با طول 6400 کیلومتر می باشد که در سال 2007 میلادی آقای ” مارتین استرل ” موفق به شنا کردن در این رودخانه طویل گردید.

اینان هر یکی خویشان و پیروانی میداشتند، و کسانی از ملایان کوچک بستهٔ ایشان میبودند، و چون بهم پیوستند نیرویی پدید آوردند، و خواهیم دید که چگونه روز بروز نیروشان فزونتر گردید. انوارالحق احدی، وزیر زراعت، روز چهارشنبه، بیستوششم جوزا، به ریاستهای ذیربط این وزارت و ریاست زراعت ولایت نورستان دستور داده است که برای مهار آتشسوزی در جنگلات نورگرام اقدام فوری کنند. حفاظت جنگلات از وظایف وزارت زراعت ومالداری ، مردم محل وسائر ادارات ذیربط امارت اسلامی میباشد. مجموعه نهاد های دولتی مخصوصا قوای سه گانه در حفاظت از محیط زیست افغانستان مکلفیت قانونی دارند.

دولت افغانستان بنابر قانون اساسی مکلفیت دارد تا با اشخاصی که دست به جنگل زدایی میزنند برخورد جدی نماید و جلو آن را بگیرد. آخرین کاربرد بکتریائی که تا کنون شناخته شده، در کتیبه های وادی توچی در نزدیکی مرز در پاکستان است. دارای 9 ماده بوده مسوولیت های عمومی امور مربوط به اداره وحفاظه جنگلات را تشریح و در قسمت استفاده از جنگل و محصولات ان نیز تصریحات را ارایه نموده است. در حالت عادی، نزدیک به ۴۰ درصد انرژی در خانهها و محلات رهایشی بنابر دلایل مختلف از جمله دیوارهای بدون عایق، کلکینهای دارای منفذ و…

نمایندگان لویه جرگه باید برای قوهی مقننه دست باز بدهند تا موارد مختلف مربوط به محیط زیست را تقنین نموده و برای آن قانون اختصاصی به تصویب برسانند. هر گونه غفلت در این مورد سبب نقض گسترده حقوق اساسی شهرندان و شیوع امراض مختلف چون امراض تنفسی، انواع سرطان ها و… هر شخص حقیقی یا حکمی که به محیط زیست افغانستان آسیب برساند باید غرامت بپردازد. حق حیات و حق صحت، حق کار وغیره حقوق اساسی با محیط زیست و حقوق محیط زیست و حق دسترسی به محیط زیست سالم رابطه مستقیم دارد. هرگاه محیط زیست شامل حقوق اساسی شود تضمین حقوقی بیشتری پیدا میکند و تعدیل آن را ناممکن می سازد مگر برای تقویت حقوق اساسی شهروندان.

در این راستا دولت افغانستان میتواند در زمان تعدیل قانون اساسی از تجربههای سایر کشورها که در این راستا پیش قدم بوده اند، استفاده کند. پس منظرقانون البته این قانون بدون احکام جزایی بوده و بعدأ احکام جزایی ان به وزارت عدلیه غرض تعدیل فرستاده شد. محکمه قانون اساسی در حفظ، تقویت و تطبیق حقوق اساسی شهروندان کشور نقش مهمی دارد ولی جایگاه چنین نهادی در قانون اساسی خالی است، پس نهادهای دیگر چون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و جامعه مدنی میتوانند بالای دولت فشار وارد کنند تا درین زمینه کار بیشتری انجام دهند.

در قسمت تطبیق قوانین فوق محاکم افغانستان میتوانند نقش ارزندهای را بازی کنند. رسانهها و دولت باهم میتوانند برنامه های آگاهیدهی و کمپاین را به راه بیندازند و راههای بدیل و کم تر آلاینده و استفاده سالم از منابع طبیعی را نشان دهند. یک نوع ستون های مینیاتوری که درمارگیانا وبکتریا عام بودند، درپاکستان وبخصوص درکویته و سیبی همجوارآن یافت شده است. چه ما خود دیدیم که آنان با چه سختیها و بیمها روبرو بودند، و با اینهمه از مسجد بیرون نیامدند، و سرانجام که ناگزیر شدند، روانه قم گردیدند. اگر معنی دیپلومات به وهم ایرانی میگنجید رجال ما حرکات خودرا میسنجید، چه از ره میشناخت، ثروت شرف خودرا مفت نمیباخت!

سه نوع میمون عنکبوتی در حوضه آمازون یافت می شود ، از جمله میمون عنکبوتی پیشانی سفید (آتلز بلزبوت) مانند میمون عنکبوتی سیاه و سفید (آتل چمک) و میمون عنکبوتی گونه سفید (Ateles marginatus). هادی شفیعی- روابط عمومی روز سه شنبه یک روز خوب و بیاد ماندنی را تجربه کرد. گرچه این سه نهاد نمیتواند جای محکمه قانون اساسی را در حفظ و تقویت حقوق اساسی، مخصوصاً حقوق محیط زیست بگیرند اما تا اندازهی بصورت عملی میتوانند، موثر باشند. پس قانون اساسی نافذ افغانستان میتواند یک منبع خوب برای حفاظت از محیط زیست باشد، ولی در تعدیلات آیندهی قانون اساسی نیاز است تا مواردی بیشتری مربوط به محیط زیست و حقوق محیط زیست و آب آشامیدنی از جمله حقوق اساسی قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید