آزمایش قند خون هزینه زیادی ندارد

فهرستی از موارد چربی بد، مانند کره، پنیر، گوشت قرمز و غیره را که بخشی از رژیم غذایی فعلی شما هستند تهیه کنید. محققان مشاهده کردند افرادی که از مواد غذایی با چربیهای اشباع شده مانند گوشت قرمز و کره بهره میبرند خطر بروز بیماریهای قلبی در آنها افزایش مییابد. چربیهای ترانس مصنوعی ممکن است احتمال بروز بیماریهای قلبی را افزایش دهند. ارتباط بین مصرف چربیهای ترانس و احتمال بروز دیابت هنوز بهطور کامل مشخص نیست.

در طرف مقابل، مصرف چربیهای ترانس مصنوعی، که با عنوان چربیهای ترانس صنعتی یا چربیهای هیدروژنه نیز شناخته میشوند، برای سلامت پرخطر است. مشخص شده است که چربی اشباع شده، لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL) را که معمولاً به عنوان کلسترول بد شناخته میشود، افزایش میدهد. اگرچه دریافت اسیدهای چرب ترانس ناشی از تخمیر در معده نشخوارکنندگان به طور کامل نمیتواند از رژیم حذف شود، اما مطالعات زیادی نشان دادهاند که مصرف این نوع اسیدهای چرب ترانس در مقادیر معمول و پایین ارتباطی با خطر بیماری کرونری قلب ندارد. به دلیل اثراتی که این اسیدهای چرب بر سلامت (بر اساس مدارک بدست آمده) دارند نیاز به حذف روغنهای گیاهی تا حدی هیدروژنه شده از منابع غذایی انسانی ضروری است.

اگرچه اطلاعات محدودی در مورد مقدار اسیدهای چرب ترانس دریافتی بیشتر کشورها وجود دارد. در مقایسه با اسیدهای چرب ترانس تولید شده از طریق هیدروژناسیون ناقص چربیها و روغنها در غذاهای صنعتی که خطرات واضحی برای سلامت انسان دارند، متخصصان توصیه میکنند متوسط دریافت اسید چرب ترانس از روغنهای تا حدی هیدروژنه شده کمتر از 1 درصد کالری دریافتی باشد. کره و چربی حیوانی نیز حاوی اسیدهای چرب ترانس هستند و همانطور که قبلاً ذکر شد توسط ایزومرازهای باکتریایی معده نشخوار کنندگان تشکیل شدهاند. هرچه بیشتر زمان صرف نشستن کنید میان تنه تان نیز بزرگتر خواهد شد.

این امر باعث میشود زمان نگهداری این چربیها افزایش بیابد. با پیشرفت تکنولوژی و وجود دستگاههای جدید معمولا پس از چند دقیقه میتوان پاسخ این آزمایش را دریافت کرد.برای انجام این آزمایش حدود 5 تا 7 میلیلیتر از خون وریدی لازم است که معمولا آن را در یک لوله آزمایش که با ماده ضدانعقاد خون پوشیده شده است جمعآوری میکنند. در جدول زیر مقادیر نرمال و غیر نرمال برخی از هورمونهای جنسی مهم ذکر شدهاند که از این مقادیر جهت تفسیر آزمایش خون میتوان استفاده کرد. با استفاده از دستگاه هم میتوان مقدار کمی از خون انگشت را گرفت و میزان تریگلیسیرید را به عنوان بخشی از پانل لیپید مورد ارزیابی قرار داد.

در مطالعات مختلف اثبات شده است که مصرف چربی های ترانس با افزایش نشانگرهای التهابی به ویژه در افراد چاق ارتباط دارد. دانشمندان دانشگاه کمبریج در مطالعات خود دریافتند رابطه معنادار قوی میان مصرف چربیها و افزایش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی وجود ندارد. اثرات مصرف اسیدهای چرب ترانس که به طور ثابتی در مطالعات کنترل شده و مشاهدهای دیده شده است، شامل افزایش LDL کلسترول (کلسترول بد) و کاهش HDL کلسترول (کلسترول خوب) و افزایش نسبت کلسترول تام بر HDL کلسترول، ممانعت از طولانی شدن و غیر اشباع شدن اسید لینولئیک و لینولنیک میشود. بین غذای غنی از اسید چرب نوع ترانس و اسید چرب اشباع شده، بهتر است اسید چرب اشباع شده انتخاب شود.

در پاسخ این سۆال که بین چربیهای اشباع شده و یا نوع ترانس در غذای روزمره کدام مضرتر هستند، باید گفت که مرگومیر ناشی از اسید چرب فرم ترانس ده برابر اسید چرب اشباع شده است. در مقایسه با چربیهای غیراشباع سیس، اثرات التهابی ناشی از مصرف اسیدهای چرب غیراشباع ترانس که بسیار برجسته بودهاند، شامل افزایش فعالیت آلفا TNF، افزایش اینترلوکین شش (مادهای که توسط سلولهای تک هسته ای سیستم ایمنی ساخته میشود)، افزایش ( CRP )C-reactive protein و اختلال اندوتلیال میباشد و در مقایسه با اسیدهای چرب اشباع شده، افزایش نسبت کلسترول تام بر HDL کلسترول و اختلال اندوتلیال در مصرف اسیدهای چرب ترانس بیشتر دیده شده است.

به خصوص جانشینهای روغن غنی از اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه امگا 3 و امگا 6 و اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه فواید سلامتی زیادی برای جامعه خواهند داشت و جایگزینی اسیدهای چرب ترانس در روغنهای گیاهی تا حدی هیدروژنه با جانشینهای چربی و روغنها خطر بیماری کرونری قلب را از طریق تغییراتی که در میزان لیپیدهای خون دارد کمتر خواهد کرد. جایگزینی روغنهای گیاهی تا حدی هیدروژنه با روغنهای مایع گیاهی مفیدتر است، حتی جایگزینی آن با روغنهای استوایی یا چربی حیوانی به خصوص در مورد روغنهای گیاهی تا حدی هیدروژنه که در بعضی کشورهای در حال توسعه مصرف میشود و حاوی مقدار زیادی اسیدهای چرب ترانس است ( 45 – 35 درصد) خالی از فایده نخواهد بود، بنابراین نیاز است توجه بیشتری به اثر این جانشینهای روغن/چربی برای روغنهای گیاهی تا حدی هیدروژنه شود.

سبوره یک بیماری نیست و موارد خفیف تا متوسط آن معمولاً فقط با درمانهای بدون نسخه درمان می شوند. زنان با سن بین ۲۱ تا ۶۵ سال یا زنانی که از نظر جنسی فعال هستند، باید هر ۳ سال یک بار پاپ اسمیر را انجام دهند. در حالی که هیچ درمانی برای موهای چرب وجود ندارد ، شما می توانید با استفاده از محصولات مناسب مراقبت از مو و شستشوی مکرر آنها را به راحتی کنترل کنید. در طی تکامل بشری، اسید اولئیک، اسید لینولئیک، اسید آلفا لینولنیک و اسیدهای چرب امگا 3 دریایی، اسیدهای چرب عمده در منابع غذایی بودهاند.

قانونی کردن کاهش اسیدهای چرب ترانس و به صفر رساندن آن در منابع غذایی انسان نیاز دارد تا هماهنگیهای لازم با صنعت غذا، کشاورزی و نواحی تولید غذا به ویژه از جهت کاهش هزینه صورت گیرد. با توجه به این که اسید چرب ترانس خم نمیشود، به صورت سفت مانند اسیدهای چرب اشباع شده در غشاهای زیستی قرار میگیرد و سبب افزایش سختی غشای سلول میشود. همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد، کلسترول مادهای لازم برای فعالیتهای اساسی بدن مثل رشد عضله است و در غشای سلول وجود دارد اما میزان آن همواره باید کنترل شود.

محققان تاکید دارند وجود چربیهای اشباع شده به تنهایی نمیتواند یک ماده غذایی را ناسالم کند، بلکه ممکن است وجود پروبیوتیک و ویتامین K در ماست و پنیر باعث سالمتر بودن آن برای بدن باشد. پژوهشی بزرگ روی بیش از ۸۰هزار زن نشان داد افرادی که بیشترین میزان مصرف چربیهای ترانس را داشتند ۴۰درصد بیشتر در معرض بروز دیابت قرار دارند. در یکسری پژوهشهای بالینی مصرف چربیهای ترانس بهجای سایر انواع چربی یا کربوهیدرات موجب افزایش چشمگیر کلسترول بد یا لیپوپروتئین کمچگالی (LDL) و کاهش کلسترول خوب یا لیپوپروتئین پرچگالی (HDL) شد.

ژل لاغری خانگی انواع مختلفی دارد. توت ها این میوه های خوشمزه که انواع مختلفی دارند یکی از منابع غنی آنتی اکسیدان به شمار می روند. شاید از مضرات انواع چربی ترانس زیاد شنیده باشید. شاید شما هم شنیده باشید که به افراد توصیه میشود برای جلوگیری از ابتلا به بیماریهای قلبی از مصرف چربیهای اشباع شده اجتناب کنند. اگرچه ۲ پژوهش مشاهدهای هیچ ارتباطی میان مصرف چربیهای ترانس و بروز دیابت را نشان نداد. کسانی که به بیماریهای زمینهای مانند دیابت مبتلا هستند باید با مراجعه به پزشک متخصص تحت معاینه و آزمایشهای کامل قرار گیرند؛ چرا که کنترل دیابت و چربی خون در بیماران مبتلا به کبد چرب نقش کمک کنندهای در بهبودی این بیماری دارد.

در این اسیدهای چرب اشباع نشده طبیعی هر یک از دو کربن شرکت کننده در پیوند دوگانه به یک هیدروژن در یک طرف پیوند دوگانه متصل شدهاند و به فرم سیس وجود دارند. تمرینات ایروبیک و تی آر ایکس – مانند قدم زدن، دویدن و شنا – تاثیر زیادی روی کم کردن چربی شکمی دارند. با این حال، طبق یک بررسی 2017، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد جایگزینی چربی های اشباع شده با چربی های اشباع نشده چندگانه باعث کاهش کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم و کاهش خطر بیماری های قلبی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید